Co v dětství synů maminky zasejí

Hned po narození potřebují všichni novorozenci stálou péči, bezpečí a projevy lásky. Začíná se tvořit silná citová vazba syna na matku, která ovlivní jejich budoucí vztah. Právě v tomto raném období se utváří emoční složka osobnosti dítěte. Pokud je láska matky skrytá a málo projevována, bude mít pravděpodobně její syn v dospělosti problémy s tím, jak dávat svoje city najevo.

miminko

Platí zde přímá úměra – podle toho, kolik lásky svému chlapci projevujete, natolik bude on sám schopen ji dávat najevo v budoucnosti. Vědomí lásky a jistoty z dětství dodává více síly než tvrdě dominantní přístup. Nejlepší cestou je láskyplná výchova, kamarádství, povzbuzování k odpovědnosti a překonávání překážek. Dostatek svobody, vzájemné důvěry a času stráveném se svým milujícím otcem, od kterého potřebuje dostat ty správné mužské rady. Jedině tímto způsobem se podaří vychovat ze syna sebevědomého mladého muže. A až se v jeho životě objeví mladá dívka, se kterou bude chtít žít, vy ji s otevřenou náručí přijmete. Protože budete vědět, že o synovo srdce nikdy nepřijdete.

syn

V dospělosti synů sklidí

Jedině laskavě důsledný a systematický přístup matek ke svým synům je zárukou, že nevychovají egoistického mamánka, který bude vyžadovat kompletní servis i od své budoucí ženy. V internetovém magazínu www.umhk.cz-muz-a-jeho-matka jsou popsány tři typy vlivu matek na syny, které negativně ovlivní jejich budoucí vztahy:

matka

• nadměrná ochrana – zahrnování syna neustálou péčí a pozorností i v dospělosti
• náhrada partnerství – komplikovaný vztah, který vzniká po odchodu otce z rodiny
• odmítání a kritika – negativní vztah k synovi, kdy si matka na něm vybíjí svoje vztahy k mužům

Zamyšlení, které odhaluje příčiny nezdravé výchovy, která chlapce nepřipraví na přechod do mužského světa. A přinese mu mnohá selhání v partnerských vztazích.