Nápady ke hrám aneb vedeme děti cestou environmentální výchovy

Environmentální výchova – pro někoho cizí slovo, pro někoho naopak téma velmi blízké. Co tento pojem vlastně znamená? Zjednodušeně řečeno, environmentální oblast řeší otázky týkající se soužití člověka s přírodou. Jedná se o zvyšování kvality životního prostředí…

Níže přinášíme možnosti, jak lze prostřednictvím této výchovy rozvíjet naše děti a jakým činnostem je možné se s nimi v této oblasti věnovat:

· Populární v současné době je tzv. pletení z papíru. K výrobě papírových roliček, které k činnosti potřebujeme využíváme staré noviny. Z těchto roliček se dá následně vyrobit spousta dekoračních předmětů.
rostlina na dlani

· Papír jako takový můžeme využít nejen ke skládání solniček, lodiček a zvířátek z papíru… Pro další možnosti jeho využití navštivte .

· V oblasti environmentální výchovy se můžeme rovněž věnovat práci s využitím odpadových materiálů jako jsou krabičky od sýrů, roličky od toaletního papíru, zbytky kartonu apod. např. ke stavbě autodráhy, jež děti následně využijí ke hře s auty. Takovýchto hraček vlastní výroby si poté děti také více cení a váží si jich. Při činnosti tohoto typu dochází k rozvoji jemné motoriky, zručnosti při stříhání, lepení, přesnosti, rozvoj fantazie, prostorové představivosti a mnohé další.

· Pomocí pracovních listů můžeme zabrousit k tématu recyklace a ochrany životního prostředí, při kterých dítě určuje, které škodlivé či jinak nevhodné věci nepatří do řeky (konzervy, pneumatiky apod.) či rozděluje, do kterého kontejneru patří dané odpadky. Podporujeme takto jak rozvoj logického myšlení, tak také prohlubujeme znalosti dětí z oblasti ekologie.

· K dalšímu nápadu, výrobě domácí rumbakoule, využijeme staré PET lahve, které naplníme rýží. Tento výrobek mohou děti využít podobně jako Orffovi nástroje k doprovodu, rytmizaci písní apod.

· Mezi známé a velmi oblíbené činnosti patří práce s přírodním materiálem jako je výroba zvířátek z kaštanů pomocí špejlí, výroba různých zvířátek a panáčků z plodů podzimu pomocí tavní pistole a mnohé další.
starý papír

· Zahrát si s dětmi můžeme různé ekohry a aktivity s environmentální tématikou. Jednoduchým příkladem takové hry je např. zvířecí pexeso.